JPR Instalaciones ,Juan Puigserver Rullán

Formulari de petició d'informació

(*)Nom i cognoms
(*)C.P. Ciutat Província
(*)Email

(*)Missatge

Pregunta de control d'ús humà :

(*)Quina figura veus?

Els camps amb (*) son obligatoris per a poder enviar les dades

De conformidad amb el que s'etableix al REGLAMENT (UE) 2016/679 d¡abril de 2016 relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquests.
Les seves dades personals s'introduiran en un fitxer de dades sota la responsabilitat de Juan Puigserver Rullán amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè , en cap cas les seves dades seran transferides a tercers.
Pot exercir els seus drets d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la direcció: CAMI DE CAN FUSIMANY 4 07179, DEIA (ILLES BALEARS).
Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per tractar-los per a la finalitat esmentada anteriorment.
>

Programador Powered by : Joan Cruz Boix , 26/7/21 9:52